Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

De Arbocatalogus Betonmortel

Arbocatalogus_beton_Algemeen_Start
In de Arbocatalogus staan afspraken tussen de werkgeversorganisatie en de vakbonden over de wijze waarop de Arbowet in de praktijk wordt ingevuld.

De Arbocatalogus Betonmortel is van toepassing op werkgevers en werknemers die tot deze sector behoren. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen deze sector invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan.

Indien u in staat bent om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, bent u daar vrij in. De Arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan wat de arbeidsinspectie van u verlangt. In deze catalogus komen de belangrijkste risico's in de sector betonmortel aan bod. De maatregelen zijn geordend volgens de arbeidshygi├źnische strategie. Lees meer.

Medio 2020 is een aanvullende PSA (PsychoSociale Arbeidsbelasting)-module opgesteld met de titel Arbocatalogus - ongezonde werkdruk en ongewenst gedrag. Deze module beschrijft oplossingen om stress door intern ongewenst gedrag en ongezonde werkdruk te voorkomen of te verminderen. Extern ongewenst gedrag zoals gedrag door opdrachtgevers, klanten of bezoekers maakt geen onderdeel hiervan uit.

Bij het raadplegen van de arbocatalogus kunt u verschillende mogelijkheden kiezen:

Kies een beroep

Kiest u een beroep, dan verschijnen de voor dat beroep belangrijkste risico's. Per risico wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving en de te nemen maatregelen om het risico te voorkomen of te beperken. 

Kies een risico

Kiest u een risico, bijvoorbeeld op basis van uw RI&E, dan verschijnt een algemene beschrijving van het risico en wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving. Ook krijgt u een overzicht van de beroepen in de sector betonmortel die met dit risico te maken hebben.

De onderwerpen machineveiligheid, fysieke belasting en inrichting van arbeidsplaatsen zijn goedgekeurd door de Inspectie SZW.