Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Algemeen

Arbo stortgoot
In de arbocatalogus worden diverse risico's beschreven die van belang zijn bij het uitvoeren van beroepen in de betonmortelsector.

De Arbocatalogus Betonmortel is van toepassing op werkgevers en werknemers die tot deze sector behoren. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen deze sector invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.

In het menu kunt u kiezen voor de algemene informatie.