Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Kies een beroep

Arbocatalogus_beton_Beroep_Algemeen
In de arbocatalogus betonmortel staan alle beroepen bij een betonmortelcentrale beschreven.

Kiest u een beroep, dan verschijnen de voor dat beroep belangrijkste risico's.

Per risico wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving en de te nemen maatregelen om het risico te voorkomen of te beperken.