Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Kies een risico

Arbocatalogus_beton_Arbeidspl_Aanrijd+Risico Alg.
Goede bebording op het terrein van de centrale vergroot de duidelijkheid van gevaar.

Kiest u een risico, bijvoorbeeld op basis van uw RI&E, dan verschijnt een algemene beschrijving van het risico en wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving. Ook krijgt u een overzicht van de beroepen in de sector betonmortel die met dit risico te maken hebben.