Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus_beton_Gevaarlijke stoffen Risico
Gevaarlijke stoffen kunnen gevaar voor de gezondheid opleveren.

Op elke betonmortelcentrale en bouwplaats zijn gevaarlijke stoffen aanwezig en bij iedere bouwactiviteit komt wel stof vrij. Sommige soorten zijn schadelijk voor de gezondheid wanneer niet de juiste of onvoldoende maatregelen worden getroffen.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen, die gevaar voor de veiligheid, gezondheid of hinder kunnen opleveren. In de praktijk zijn dit meestal stoffen die ingedeeld zijn in één van de gevaarcategorieën uit de stoffenwetgeving (Wet Milieubeheer/ REACH).

Gevaarlijke stoffen kunnen in producten zitten, maar kunnen ook ontstaan tijdens het werk. In deze sector gaat het vooral om:

  • Kwartsstof dat vrijkomt bij productie en transport van grondstoffen in de betonmortelbranche.
  • Dieselmotoremissie (uitlaatgassen en –rook) van heftrucks, betonpompen en (vracht)auto's.

In alle gevallen moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen of te minimaliseren.

Het effect van gevaarlijke stoffen op de gezondheid is afhankelijk van de schadelijkheid en de hoeveelheid (concentratie) stof in de lucht. Daarnaast is het van belang hoelang men in het stof moet werken, de gevoeligheid voor stof en de zwaarte van het werk. Bij zwaar werk wordt dieper ingeademd en krijgt men verontreinigde lucht binnen.