Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Dieselmotoremissie (DME)

Arbocatalogus_beton_Risico_DME
Dieselmotoremissie (DME) is de vakterm voor de uitlaatgassen van dieselmotoren.

medewerkers die blootgesteld (kunnen) worden aan kankerverwekkende stoffen.

 

Werken in de dieseldampen vergroot daarnaast de kans op hart- en vaatziekten en op de ontwikkeling van allergieën. Van dieselmotoremissies kunnen ook de slijmvliezen, ogen en luchtwegen geïrriteerd raken en kunnen werknemers hoofdpijn krijgen. Deze laatstgenoemde klachten verdwijnen weer als er schone lucht is ingeademd.

De blootstelling aan DME zal zeer variabel zijn door onder andere de weersinvloeden en het verkeer. Hoe vaker in de dieselrook wordt gewerkt en hoe meer in binnen situaties, hoe groter de kans op longaandoeningen en longkanker.

Dieselmotoremissies bestaan uit:

  • vaste deeltjes (roet);
  • gassen. 

De kankerverwekkende stoffen, de zogenaamde Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) in uitlaatgassen zitten in de vaste deeltjes (roet). Het roet en dus de PAK ontstaan door onvolledige verbranding van de brandstof en de motorolie.

Voor de beoordeling van de hoeveelheid DME in de inademinglucht is een grenswaarde nodig. De overheid heeft geen grenswaarde vastgesteld. Daarom is de volgende waarde een referentiepunt voor het beoordelen van werksituaties: 50 µg elementair koolstof (EC) per m3 lucht. De concentraties over een 8-urige werkdag zouden niet hoger mogen liggen. Indien dit wel het geval is, is de kans op gezondheidsschade hoger dan algemeen wordt geaccepteerd in Nederland. Deze hoge concentraties treft men aan langs een drukke snelweg of bij druk stadsverkeer.

Toelichting µg per m3 lucht = 1 miljoenste gram per 1000 liter (inademing)lucht.