Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Algemene informatie inrichting arbeidsplaatsen

Arbocatalogus_beton_Risico_Inrichting arbeidspl
De inrichting van een arbeidsplaats dient overzichtelijk te zijn.

Een overzichtelijke indeling, goede verlichting en ordelijkheid van de werkplek voorkomen veel ongemak, hinder en ongevallen. Bij betonmortelcentrales gaat het om de inrichting van de werf, de kade, de loodsen, installaties en werkplaatsen. Op de bouwplaats is in eerste instantie de opdrachtgever verantwoordelijk maar ook daar draagt orde en zichtbaarheid natuurlijk bij aan de veiligheid.

Wat is inrichting arbeidsplaatsen?

Onder het kopje 'inrichting van arbeidsplaatsen' worden de volgende onderdelen beschreven:

  • Verlichting.
  • Aanrijdgevaar.
  • Begaanbaarheid.
  • Good house keeping.
  • Rij-looproutes.
  • Gevaar voor derden. 

Wat zegt de wet- en regelgeving over inrichting arbeidsplaatsen?

In de wet- en regelgeving zijn meerdere passages te vinden over de inrichting van arbeidsplaatsen. Een belangrijk onderdeel in hoofdstuk 3 van het Arbobesluit "Inrichting arbeidsplaatsen". Maar ook in andere delen van het Arbobesluit en in de Arbowet zijn wettelijke eisen terug te vinden. Zie onderstaande overzicht.

Arbowet  
Artikel 10
Gevaar voor derden

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van 'derden' op het bedrijfsterrein (bezoekers, leveranciers, monteurs).

 

Arbobesluit  
Artikel 3.11
Vloeren, muren en plafonds

Dit gaat over begaanbaarheid en good house keeping.

Artikel 3.13
Deuren, doorgangen

Over veiligheid van deuren en doorgangen, van belang voor loop- en rijroutes.

Artikel 3.14
Verbindingswegen

Over de veiligheid van voetgangers, breedte van transportroutes en verkeersregels.

Artikel 3.15
Markering gevaarlijke plaatsen

Plaatsen waar gevaar is moeten worden gemarkeerd. En zijn alleen toegangelijk voor mensen die daar echt moeten zijn. Van belang voor ondermeer "aanrijdgevaar" en loop en rijroutes.

Artikel 6.3
Daglicht en kunstlicht

Er is goede verlichting nodig van werkplekken.