Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Aanrijdgevaar

Arbocatalogus_beton_Arbeidspl_Aanrijdgevaar
Let op voor aanrijdgevaar bij het achteruitrijden van een truckmixer of andere voertuigen.

Bij werkzaamheden met kraan, wiellader (shovel), schranklader (bobcat) of truckmixer bestaat de kans op een ongeval door aanrijding. Dit kan zowel op het terrein van de betonmortelcentrale, de openbare weg als op een bouwterrein. De gevolgen van een aanrijding kunnen zeer ernstig tot fataal zijn. Vooral tijdens lossen bij particuliere klanten waarbij de chauffeur van de truckmixer in veel gevallen op de openbare weg zijn werkzaamheden uitvoert is het risico groot.

Maatregelen

Zie ook rij- en looproutes voor meer maatregelen.

Bronmaatregelen

  • Voorkom toegang door onbevoegde personen. Onbekende zoekende personen kunnen op plaatsen komen waar een chauffeur niemand verwacht. 

Collectieve maatregelen

  • Stel een maximale snelheid in.
  • Installeer voldoende verlichting zodat een goed overzicht over het terrein aanwezig is.
  • Voorzie de wiellader (shovel)/schranklader (bobcat) van spiegels die goed zijn afgesteld. Dit is met name zinvol bij veel achteruit rijden.
  • Laat wiellader (shovel), schranklader (bobcat) en truckmixer tijdens verplaatsing altijd verlichting voeren.
  • Installeer een voorziening die tijdens achteruitrijden een geluidssignaal produceert zodat eventueel aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen. 

Individuele maatregelen

  • Ga nooit tussen een achteruitrijdende truckmixer en mixerpomp staan.
  • Stel reflecterende kleding ("high visibilty") ter beschikking en zorg ervoor dat deze gedragen wordt. 

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Geen.

Meer informatie