Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Gevaar voor derden

Arbocatalogus_beton_Arbeidspl_Gevaar voor derden
Middels een bord bij de ingang kunt u bezoekers informeren over de gewenste beheersmaatregelen.

Op de betoncentrale zijn is niet alleen eigen personeel aanwezig. Er zijn ook bezoekers zoals schippers, leveranciers, onderhoudsmonteurs, transporteurs e.d. Deze mensen zijn minder goed op de hoogte van de gang van zaken op het terrein. Ze zijn daarmee ook kwetsbaarder. Het gastbedrijf is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers.

Maatregelen

  • Onbevoegden weren: mensen die niet op verzoek van het bedrijf aanwezig zijn, zijn niet welkom op het bedrijfsterrein. Over het algemeen is duidelijk waar de grenzen van het bedrijfsterrein lopen. Een afzetting en het plaatsen van een bordje (verboden voor onbevoegden) maakt het voor iedereen duidelijk.
  • Instructie: informeert u bezoekers over de risico's en de gewenste beheersmaatregelen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Zo kan men veiligheidschoenen en helm verplicht stellen.
  • Werkvergunning. Hiermee beoordeeld men per werk risico's en legt afspraken vast om de veiligheid en gezondheid te borgen. Het werk kan alleen worden uitgevoerd als de vergunning door een bevoegd persoon is getekend. Bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden.