Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Verlichting

Arbocatalogus_beton_Arbeidspl_Verlichting
Goede verlichting op het terrein is van groot belang voor de veiligheid van de medewerkers.

Om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen is voldoende licht op het terrein, in de gebouwen en rond de installaties noodzakelijk. Onvoldoende licht op de werkplek kan leiden tot fouten en productieverlies. Mensen hebben moeite om zich te oriënteren als er te weinig licht aanwezig is. Denk aan donkere paden of traptreden of een machine die niet goed zichtbaar is.

Een goede hoeveelheid licht op de werkplek maakt het werken prettiger en veiliger. Voldoende daglicht en/of kunstlicht op de werkplek zorgt voor productievere werknemers. Daglicht zorgt er bovendien ook voor dat werknemers zich goed voelen.

Maatregelen

Men zal op basis van deskundig advies moeten vaststellen welke (combinatie van) maatregelen zorgen voor een gezonde werkplek.

Bronmaatregelen

  • Zorg voor voldoende daglichttoetreding op looppaden, trappen, installaties en dergelijke.
  • Zorg voor voldoende kunstlicht op looppaden, trappen, installaties, op het terrein en dergelijke. 

Collectieve maatregelen

  • Voorzie vluchtwegen en nooduitgangen van adequate noodverlichting.
  • Breng tevens noodverlichting aan op werkplekken waar medewerkers bij het uitvallen van de verlichting aan bijzondere gevaren worden blootgesteld. 

Individuele maatregelen

  • Weer direct zonlicht waardoor verblinding kan ontstaan.
  • Kijk uit voor verbranding door veel buitenwerk (zie 'meer informatie' voor een toelichting). 

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Meer informatie