Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Good house keeping

Arbocatalogus_beton_Arbeidspl_Good house
Een opgeruimd terrein is een voorbeeld van Good house keeping.

Slordigheid en gebrek aan properheid leiden makkelijk tot ongevallen. Struikel- en valgevaar bij rondslingerend materieel, risico op uitglijden over water- of betonresten zijn enkele voorbeelden.

Maatregelen

 • Iedere werkdag reinigen terrein en werkplekken. Na gebruik van de schoonmaak plaatsen / recycle apparaten deze opgeruimd achter laten.
 • Opstellen inspectielijsten. Uitvoeren van werkplekinspecties en/of observatierondgangen door uitvoerenden en/of leidinggevenden en/of andere afdeling/ploeg.
 • Toepassen 5S methodiek: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren, standhouden.
 • Scheiden: het bepalen van noodzakelijke en overbodige voorwerpen en het verwijderen van deze laatste op de werkplek.
 • Schikken: het rangschikken van de noodzakelijke voorwerpen voor een gemakkelijk en efficiĆ«nt gebruik en op het behoud van deze rangschikken.
 • Schoonmaken: het reinigen en daarmee inspecteren van de werkplek en de gereedschappen.
 • Standaardiseren: het maken van afspraken, vaststellen van regels en voorschriften om de werkplaats ordelijk en op niveau te houden.
 • Stimuleren en in stand houden: de rol van zowel leidinggevenden als van de medewerkers om de gewenste situatie in stand te houden.
 • Markeren vloeroppervlak met lijnen en kleuren voor ondermeer:
  • Opstelplaatsen voertuigen.
  • Opslagplaatsen goederen.
  • (reserve) Installatie-onderdelen.
  • Afvalcontainers.
 • Vaste plaatsen voor gereedschap en materieel door ondermeer:
  • Schaduwborden voor gereedschap en schoonmaakmiddelen.
  • Labelen onderdelen en opslagplaatsen.
  • Hijsbandenrek met vaste posities.
  • Transparante deuren in opslagkasten.