Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Rij-looproutes

Arbocatalogus_beton_Arbeidspl_Rij-loop
Het scheiden van doorgangen voor voertuigen en voetgangers geeft minder risico op het terrein.

Een van de gevaren op de werf of op de bouwlocatie is het aanrijden van mensen of materieel. Door een goede scheiding van loop – en rijroutes beperkt men het risico op ongevallen.

Maatregelen

Zie ook aanrijdgevaar voor maatregelen.

  • Scheiden van wegen: gebruik van kleurmarkeringen op de vloer of van een fysieke scheiding (stoep, hek).
  • Gebruiken (en markeren) van parkeerplekken en opstelplaatsen.
  • Voldoende breed: rij- en looproutes moeten voldoende breed zijn. Looppaden zijn in ieder geval tussen 80 en 100 cm breed. Bij rijpaden is de breedte afgestemd op het gebruik van het voertuig. Bij eenrichtingsverkeer is de breedte van het pad minimaal 60 cm meer dan het breedste voertuig. Bij tweerichtingsverkeer is het gangpad minimaal 90 cm breder dan tweemaal het breedste voertuig.
  • Plekken op looproutes waar de hoogte minder is dan 2 meter, kunnen het best gemarkeerd worden om te voorkomen dat mensen hun hoofd stoten.
  • Scheiden van doorgangen: bij voorkeur scheiden van doorgangen voor voertuigen en voetgangers.
  • Open en overzichtelijk: het terrein en de loodsen zijn open en overzichtelijk. Is dit niet mogelijk dan wordt gebruik gemaakt van spiegels (bij kruisingen).
  • Afzetten werkgebied: bij de kraan of bij onderhoud op de werf. Met borden en linten het werkgebied afzetten.
  • Toegangsregels: het betreden van delen van het terrein is aan regels gebonden. Bijvoorbeeld dat men zich eerst moet melden bij de mengmeester of de kraanmachinist.
  • Communicatie (kraan en rest): communicatieafspraken met kraanbestuurder met portofoon en/of handgebaren.
  • Veiligheidsignalering: waarschuwingsborden voor voetgangers en chauffeurs, snelheidsbeperking.