Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Mengmeester/transportleider

Arbocatalogus_beton_Beroep_Mengmeester
De mengmeester weegt vanuit de bedieningskamer de grondstoffen af voor de betreffende bestellingen.

Werkzaamheden

De mengmeester bedient feitelijk de betonmortelcentrale. Dit doet hij vanuit de bedieningskamer. Vanuit de bedieningskamer kan de mengmeester de bestelling lezen en weegt hij de grondstoffen voor de betreffende bestellingen uit de silo's af. Daarnaast zorgt hij voor het legen van het product in de betonmixer. Een order wordt per batch gemaakt. De grondstoffen (zand, grind, cement) worden via buizen en transportbanden in de molen gemengd. De betonmortel wordt eventueel aangevuld met hulp- en/of vulstoffen. De hulpstoffen worden in kleine hoeveelheden aan het beton toegevoegd voor het beïnvloeden van een of meer eigenschappen van het beton. Vulstoffen bestaan uit heel fijne deeltjes. Deze verhogen de verwerkbaarheid, dichtheid en soms de sterkteontwikkeling van het beton. Dit toevoegen gebeurt veelal handmatig. Vanuit de bedieningskamer kan de mengmeester het productieproces in de centrale in de gaten houden via diverse camera's. De bunkers van de betonmortelcentrale worden enerzijds gevuld door de kraanmachinist en anderzijds door externe leveranciers.

Risico's:

Belangrijkste Risico's Machines Processen Fysieke belasting Inrichting Arbeidsplaatsen
Geluid Menger Maatregelen Verlichting
Kwartsstof Transportband    Aanrijdgevaar
Dieselmotoremissie Recyclinginstallatie   Begaanbaarheid 
      Good house keeping 
      Rij-looproutes 

PDF Mengmeester