Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Kraanmachinist

Arbocatalogus_beton_Beroep_Kraanmachinist
Een kraanmachinist zorgt voor het lossen van de grondstoffen die (per schip als de centrale aan een haven of vaarroute ligt) worden aangeleverd.

Werkzaamheden

De kraanmachinist van de betonmortelcentrale is verantwoordelijk voor het lossen van de bulkgoederen die bij de centrale worden geleverd (in de opslag) en voor het gevuld houden van de silo's met grondstoffen van de centrale. Het kan zijn dat een centrale aan een haven of vaarroute ligt, waardoor de schepen die de grondstoffen leveren, worden gelost door de kraanmachinist. De functie kraanmachinist is in de regel een dagtaak. Indien nodig kan de kraanmachinist de collega's van de centrale bij werkzaamheden ondersteunen wanneer dit nodig is. Een kraanmachinist zit meestal in een gesloten cabine op aanzienlijke hoogte boven de grond en komt vrijwel niet in aanraking met de grondstoffen. Blootstelling aan kwartsstof en DME kan relevant zijn wanneer gebruik gemaakt wordt van een hydraulische mobiele kraan. Deze mobile kranen zijn ook minder hoog dan de vaste kranen. Wanneer de betonmortelcentrale niet beschikt over een kraan, zal de shovelmachinist zorg dragen voor het vullen van de bunker met voorraden en het bevoorraden van de centrale.

Risico's:

Belangrijkste Risico's Machines Processen Fysieke belasting Inrichting Arbeidsplaatsen
Geluid Kraan Maatregelen Verlichting
Kwartsstof     Aanrijdgevaar
Dieselmotoremissie     Begaanbaarheid 
      Good house keeping 
      Rij-looproutes 

PDF Kraanmachinist