Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Mixerpompmachinist

Arbocatalogus_beton_Beroep_Mixerpompmachinist
Een mixerpompmachinist bedient de pompinstallatie voor het storten van betonmortel.

Werkzaamheden

De taak van een mixerpompmachinist is het rijden, bedienen en onderhouden van (mobiele) mixerpompen. Met een mixerpomp kan de betonmortel over grote hoogte of afstand worden verplaatst. Uit de slang gaat de mortel rechtstreeks in de bekisting. Mixerpompen hebben meestal een hoge stortcapaciteit. De werkzaamheden van de mixerpompmachinist bestaan uit het storten van beton op diverse bouwplaatsen. Hiervoor gebruikt de mixerpompmachinist een vrachtauto met hydraulische giek (arm) waarop een betonleiding is gemonteerd. Als er na het storten nog betonmortel in de trommel over is, dan wordt met de transportleider overlegd wat daar mee moet gebeuren. Voor het verlaten van de bouwplaats wordt de stortgoot schoongemaakt. De uitvoerder bepaalt waar de stortgoot moet worden schoongespoten.

De mixerpompmachinist maakt na afloop van de werkzaamheden tevens de goot en de slangen schoon. Dit gebeurt door een 'bal' door de slangen te 'schieten'.

Risico's:

Belangrijkste Risico's Machines Processen Fysieke belasting Inrichting Arbeidsplaatsen
Geluid Truckmixer Maatregelen Verlichting
Kwartsstof     Aanrijdgevaar
Dieselmotoremissie     Begaanbaarheid 
      Good house keeping 
      Rij-looproutes 
      Gevaar voor derden

PDF Mixerpompmachinist