Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Shovelmachinist/terreinwerker

Arbocatalogus_beton_Beroep_Shovelmachinist
De shovelmachinist verplaatst grondstoffen of restmateriaal op het terrein van de betonmortelcentrale.

Werkzaamheden

De taken van de terreinwerker/shovelmachinist bestaan voor het grootste deel uit het verrichten van werkzaamheden op het terrein van de betonmortelcentrale. Hij is verantwoordelijk voor de orde en netheid op het terrein en zal in de regel multi inzetbaar zijn bij het ondersteunen van andere functionarissen van de betonmortelcentrale. Zo ondersteunt hij de mengmeester bij onderhoud, reparatie en schoonmaken van de centrale. Ook kan het voorkomen dat de terreinwerker mee gaat met de betonpompmachinist voor ondersteuning bij het verzorgen en aansluiten van het materieel. Wanneer de betonmortelcentrale een terreinwerker in dienst heeft, zal dit in de regel ook de persoon zijn die de shovel bedient.

Risico's:

Belangrijkste Risico's Machines Processen Fysieke belasting Inrichting Arbeidsplaatsen
Geluid Menger Maatregelen Verlichting
Kwartsstof Transportband    Aanrijdgevaar
Dieselmotoremissie Recyclinginstallatie    Begaanbaarheid 
  Wiellader (shovel)    Good house keeping 
      Rij-looproutes 

PDF Shovelmachinist