Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Laborant

Arbocatalogus_beton_Beroep_Laborant
De laborant voert kwaliteitscontroles uit, zoals testen van de hardheid van het eindproduct.

Werkzaamheden

De functies laborant, betontechnoloog en mengmeester kunnen veelal een gecombineerde functie zijn, maar deze functies kunnen ook door meerdere personen bekleed worden. Het is afhankelijk van de betonmortelcentrale of deze functies wel of niet gecombineerd worden. De laborant is degene die in overleg met de opdrachtgever het recept voor het product ontwerpt. Tijdens en na de productie van het product is de laborant degene die kwaliteitscontroles op het product uitvoert. De controles bestaan ondermeer uit het maken van kubussen en het testen van de hardheid van het eindproduct.

Risico's:

Belangrijkste Risico's Machines Processen Fysieke belasting Inrichting Arbeidsplaatsen
Geluid Recyclinginstallatie Maatregelen Verlichting
Kwartsstof     Aanrijdgevaar
Dieselmotoremissie     Begaanbaarheid 
      Good house keeping 
      Rij-looproutes 

PDF Laborant