Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

NEN normen

Arbocatalogus_beton_Algemeen_NEN
NEN beheert en publiceert de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden.

NEN is de afkorting van NEderlandse Norm. Normen zijn afspraken die marktpartijen met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. NEN kent meer dan 60.000 normdocumenten. U kunt voor de bouw kiezen uit 35 normoverzichten op het vakgebied Bouw, op functie of onderwerp.

In deze catalogus zijn de belangrijkste verwijzingen opgenomen.