Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Arbeidshygiënische strategie

Arbocatalogus_beton_Algemeen_Arbeids hyg. strat.
Beveiliging tegen gevaren veroorzaakt door bewegende delen zijn noodzakelijk.

De wet verwacht van u dat u bij de aanpak van arbeidsrisico's uitgaat van de arbeidshygiënische strategie. Dat betekent dat u eerst dient te zoeken naar een bronaanpak van het probleem, vervolgens naar een collectieve of organisatorische oplossing en ten slotte naar een oplossing voor het individu. Vaak is een combinatie van deze oplossingen vereist.

Een voorbeeld:

Indien werknemers worden blootgesteld aan schadelijk lawaai van een machine, zal er eerst gezocht moeten worden naar een machine die minder lawaai maakt. Is dat niet mogelijk, dan is overkapping van het apparaat een volgende mogelijkheid. Is ook dat niet mogelijk (of voldoende) dan komen de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) in beeld.

In deze catalogus zijn bij een aantal hoofdrisico's ook een aantal subrisico's genoemd. Het is niet altijd mogelijk en/of zinvol om voor alle subrisico's (zoals snijden, struikelen, uitglijden en verstappen) een oplossing op alle niveaus van de arbeidshygiënische strategie te formuleren. Een oplossing ligt vaak op het niveau van houding en gedrag. Desondanks hebben wij gemeend deze subrisico's in de catalogus te moeten opnemen.