Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Wat is een arbocatalogus?

Arbocatalogus_beton_Algemeen_Wat is
Oplossingen die zijn bedacht voor de arboproblemen van bedrijven worden vastgelegd in een Arbocatalogus.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet in 2007 geeft de overheid aan bedrijfstakken meer verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan doelvoorschriften in de Arbeidsomstandighedenwet voor veilig en gezond werken. In die doelvoorschriften wordt door de overheid geregeld welk niveau van veiligheid en gezondheid bij het werk moet worden bereikt. De manier waarop dat gebeurt zal per branche kunnen verschillen. Daarom wordt aan de bedrijfstakken zelf overgelaten om oplossingen te bedenken voor de arboproblemen van de bedrijven in die branche. De oplossingen worden vastgelegd in een Arbocatalogus. Daarin staan dus afspraken die zijn gemaakt tussen de werkgeversorganisatie (VOBN) en de vakbonden (CNV Hout & Bouw en FNV Bouw) over de wijze waarop de Arbowet in de praktijk kan worden ingevuld. De Arbocatalogus Betonmortel gaat over de onderwerpen schadelijk geluid, dieselmotorenemissie (DME) en kwartsstof en is vanaf 1 januari 2010 van kracht.

Voor wie is de catalogus?

Leidinggevenden, arbocoördinatoren, OR-leden en medewerkers bij betonmortelbedrijven kunnen de Arbocatalogus gebruiken om te zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving die ook voldoet aan de voorschriften van de Arbowet.

Staan alle risico's in de catalogus?

In deze catalogus zijn niet de risico's opgenomen die werknemers van betonmortelbedrijven lopen als ze op een bouwplaats komen. Op de bouwplaats geldt de arbocatalogus "Bouw en Infra" en afgesproken is dat wij ons houden aan de afspraken die daarin staan. De catalogus Bouw & Infra is te vinden op de website www.arbocatalogusbouweninfra.nl.