Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Hoe zit de catalogus in elkaar?

Arbocatalogus_beton_Algemeen_ in elkaar
Van elke functie worden de belangrijkste risico's genoemd.

De arbocatalogus begint met een beschrijving van de risico's van blootstelling aan schadelijk geluid, DME en kwarts. Vervolgens worden de meest voorkomende functies binnen de betonmortelbranche beschreven:

  • De chauffeur truckmixer.
  • De betonpompmixerchauffeur.
  • De laborant.
  • De mengmeester/transportmeester.
  • De kraanmachinist.
  • De shovelmachinist/terreinwerker.
  • De UTA leidingingevende. 

Bij elke functie worden de belangrijkste risico's genoemd.

Dan volgen drie hoofdstukken over de drie risico's: schadelijk geluid, DME en kwarts, waarbij telkens alle functies de revue passeren en per functie de maatregelen worden genoemd om de risico's op te heffen of te beperken. Het is dus mogelijk om direct naar een bepaalde functie te zoeken en de beste oplossingen te bekijken. De maatregelen zijn ingedeeld in:

  • Bronmaatregelen, die nogal eens investeringen op langere termijn vergen.
  • Collectieve maatregelen die door de werkgever getroffen kunnen worden.
  • Individuele maatregelen (waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen), waarvoor de werkgever eveneens verantwoordelijk is, maar waarbij de werknemers ook een belangrijke rol spelen. 

Bovendien zijn per risico en functie nog de arbovriendelijke hulpmiddelen en extra informatie opgenomen. Daarbij is steeds vermeld op welke manier extra informatie kan worden verkregen en waar hulpmiddelen verkrijgbaar zijn.

Maatregelen aan de bron vergen soms investeringen in materieel. Zodra een arbeidsmiddel (truckmixer e.d.) aan vervanging toe is, zal moeten worden geïnvesteerd in nieuw materieel dat voldoet aan de afspraken in de Arbocatalogus.

Om het werken met de arbocatalogus gemakkelijker te maken, zal binnenkort ook een interactieve versie op het internet worden gezet. Het zal dan mogelijk zijn om snel door te klikken naar de gewenste informatie.