Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Is de arbocatalogus verplicht?

Arbocatalogus_beton_Algemeen_Verplicht
Wie de catalogus toepast weet zeker dat de Arbowet niet wordt overtreden.

In deze arbocatalogus staan de afspraken die binnen de branche zijn gemaakt over de beste maatregelen om de arbeidsrisico's te beperken. Het is dus verstandig om deze oplossingen zo veel mogelijk toe te passen. Afwijken van de catalogus mag, maar dan moet de gekozen oplossing wel minstens zo goed zijn als die in de catalogus.

De catalogus is getoetst door de Arbeidsinspectie. Dat betekent dat de Arbeidsinspectie voortaan bij inspecties uitgaat van de inhoud van de catalogus. Wie de catalogus toepast weet dus zeker dat de Arbowet niet wordt overtreden.
Door toetsing zijn de beleidsregels van de overheid op het gebied van schadelijk geluid, DME en kwarts voor de betonmortelbranche vervallen.