Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

NEN-EN-ISO 13857

Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen.

Om letsel te voorkomen dient in veel gevallen de gevarenzone te worden afgeschermd door bijvoorbeeld een vast bevestigde of wegneembare afscherming. Afschermingen kunnen vervaardigd worden door gebruik van dichte beplating maar ook door beplating met openingen of mazen. Daarnaast kan de gevarenzone afgeschermd worden door middel van een afstandhoudende afscherming (hekwerk). Deze afscherming omhult een gevarenzone niet compleet, maar voorkomt of vermindert toegangsmogelijkheden door middel van fysieke afmetingen of de afstand tussen gevarenzone en afscherming. Door openingen in de afscherming is toegang tot de gevarenzone weer mogelijk. Tevens kan de gevarenzone bereikt worden als een afstandhoudende afscherming onvoldoende hoog is. De norm NEN-EN-ISO 13857 voorziet in minimale veiligheidsafstanden, ter bescherming van zowel de bovenste als de onderste ledematen nabij gevarenzones. In deze norm worden aspecten beschreven zoals de vereiste hoogte van hekwerken, de verhouding tussen de grootte van de openingen of mazen in afschermingen en hekwerken ten opzichte van de afstand tot de gevarenzone voor zowel de bovenste als de onderste ledematen.