Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

NEN-ISO 2631-1

Mechanische trillingen en schokken - Beoordeling van de invloed van trillingen op het menselijk lichaam - Deel 1: Algemene eisen.

De norm beschrijft methoden voor het meten van lichaamstrillingen. De norm is van toepassing op bewegingen van het lichaam die door aangrenzende oppervlakten het lichaam binnenkomen; bijvoorbeeld trillingen die via de heftruckstoel het lichaam binnenkomen.

De norm bespreekt de hoofd aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het uitvoeren van trillingsmetingen, zoals de richting, locatie en de duur van de meting.

Voor het meten van lichaamstrillingen is een gekalibreerde trillingsmeter nodig. Deze meter meet de versnellingen in horizontale (x.y) en verticale (z) richting.

Op basis van de resultaten kan bepaald worden of de gemeten lichaamstrillingen onder de gezondheidskundige en wettelijk vastgelegde trillingsniveaus blijven (richtlijn 2002/44/EG).

Ook wordt er aandacht geschonken aan de mogelijke effecten van trillingen op de gezondheid, comfort, perceptie en bewegingsziekte.

De norm is niet van toepassing op het meten van extreem hoge schokken.