Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Ademhalingsbescherming

Arbocatalogus_beton_Hulp_Ademhalingsbescherming
v.l.n.r. Stofmasker, halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker, persluchtmasker. Foto: VOBN

Beschrijving

Een stofkap of stofmasker wordt gebruikt ter bescherming van de luchtwegen tegen stof. Een
stofmasker biedt geen bescherming tegen de dampen van organische oplosmiddelen.
Stoffilters:

 • P1 stoffilter met bescherming tegen inert stof (MAC 10 mg/m3).
 • P2 stoffilter met bescherming tegen stof met een grenswaarde tussen 0,1 en 10 mg/m3.
 • P3 stoffilter met bescherming tegen stof met een grenswaarde kleiner dan 0,1 mg/m3.

Randvoorwaarden

 • Moet voorzien zijn van een CE-markering.
 • Moet voldoen aan NEN-EN 143 (stoffilters) en/of NEN-EN 149 (FFP filtrerende gelaatsstukken voor stof) en/of NEN-EN 405 (FFP voor gas en stof).

 

Halfgelaatsmasker

Beschrijving

Een halfgelaatsmasker is een omgevingslucht afhankelijke adembescherming. Het biedt bescherming tegen stof, gassen en dampen. Het stoffilter kan een filterbus zijn of een inlegfilter. Het filter kan ook een filterbus zijn tegen een enkel type gas of een combinatie van verschillende filters waardoor het tegen meerdere gassoorten beschermt. Gasfilters worden ingedeeld naar hun toepassingsgebied met een kleurcode en een filterklasse (klasse 1, 2 en 3). Stoffilters:
• P1 stoffilter met bescherming tegen inert stof (MAC 10 mg/m3).
• P2 stoffilter met bescherming tegen stof met een grenswaarde tussen 0,1 en 10 mg/m3.
• P3 stoffilter met bescherming tegen stof met een grenswaarde kleiner dan 0,1 mg/m3.

Randvoorwaarden

 • Moet voorzien zijn van CE-markering.
 • Moet voldoen aan NEN-EN 140 (Halfgelaatsmaskers), NEN-EN 141 (Gas- en gas/stoffilters) en/of NEN-EN 12942 (motoraangedreven filtersystemen met volgelaats-, halfgelaats- of kwartmaskers).
 • Goede pasvorm met een goede afdichtingrand.
 • Masker moet een kleine ademweerstand hebben.

Wanneer te gebruiken

 • Werken in besloten ruimten.
 • Werken met kwartsstof.

 

Volgelaatsmasker

Beschrijving

Een volgelaatsmasker is een omgevingslucht afhankelijke adembescherming. Het biedt bescherming tegen stof, gassen en dampen. Het stoffilter kan een filterbus zijn of een inlegfilter. Het filter kan ook een filterbus zijn tegen een enkel type gas of een combinatie van verschillende filters waardoor het tegen meerdere gassoorten beschermt. Gasfilters worden ingedeeld naar hun toepassingsgebied met een kleurcode en een filterklasse (klasse 1, 2 en 3)
Stoffilters:
P1 stoffilter met bescherming tegen inert stof (MAC 10 mg/m3).
P2 stoffilter met bescherming tegen stof met een grenswaarde tussen 0,1 en 10 mg/m3.
P3 stoffilter met bescherming tegen stof met een grenswaarde kleiner dan 0,1 mg/m3.

Randvoorwaarden

 • Moet voorzien zijn van CE-markering.
 • Moet voldoen aan NEN-EN 136 (volgelaatsmaskers), NEN-EN 141 (Gas- en gas/stoffilters) en/of NEN-EN 12942 (motoraangedreven filtersystemen met volgelaats-, halfgelaats- of kwartmaskers).

Wanneer te gebruiken

 • Werken in besloten ruimten.
 • Werken met kwartsstof.

 

Persluchtmasker

Beschrijving

Een persluchtmasker is een omgevingslucht onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddel, waarbij de ademlucht van buiten de werkomgeving wordt aangevoerd door middel van een compressor of door middel van flessen. 

Randvoorwaarden

 • Voor het gebruik van een persluchtmasker moet men in het bezit zijn van een persluchtcertificaat. 

Wanneer te gebruiken

 • Een verontreiniging boven 1,0 vol.% (meer dan 10.000 ppm).
 • Overschrijding van de voor het filter maximaal toegestane concentratie verontreiniging.
 • Een zuurstofgehalte van de lucht lager dan 19%.
 • Werkzaamheden in besloten ruimten (tanks, ketels, truckmixertrommels, etc).
 • Situaties die onvoldoende beheersbaar zijn en waar wordt gewerkt met stoffen met een zeer lage MAC-waarde.
 • Het werken met bijzondere groepen stoffen.