Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Kraan

Arbocatalogus_beton_Machine_Kraan
Om containerschepen te kunnen lossen van de bulkgoederen wordt een kraan gebruikt.

Algemeen

Voor het lossen van schepen of voor de grondstoffentoevoer naar de betoncentrale wordt veelal een kraan gebruikt. Deze kraan is meestal op een rails geplaatst of mobiel, zodat alle delen van het schip goed bereikbaar zijn en de bediener een goed overzicht heeft over de situatie van de grijper. De kraanmachinist heeft weinig tot geen zicht op wat er achter zich gebeurt, bijvoorbeeld tijdens het achteruitrijden. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

De kraan kan zowel elektrisch aangedreven zijn als aangedreven worden door middel van dieselmotoren.

Een kraan is een arbeidsmiddel en moet voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zie: 'Wat zegt de wet- en regelgeving over machineveiligheid?).

Maatregelen

Op basis van deskundig advies zal men moeten vaststellen welke (combinatie van) maatregelen zorgen voor een gezonde werkplek.

Bronmaatregelen

 • Voorkom dat elektrische voedingskabels op de rails terecht kunnen komen.
 • Voorkom toegang tot de kraan door onbevoegde personen.
 • Voorkom dat personen aangereden worden (zie: 'Aanrijdgevaar, Bronmaatregelen").
 • Zorg voor een stabiele opstelling van de kraan, zodat deze niet omvalt, kantelt of bezwijkt.
 • Houd het werkgebied van de kraan vrij van obstakels, machines, gereedschappen, enzovoort. 

Collectieve maatregelen

 • Plaats afschermingen na onderhoud of reparatie direct terug.
 • Laat de kraan periodiek preventief onderhouden. Neem de kraan op in het onderhoudsplan. Zorg ervoor dat onderhoud en reparatie aan de kraan alleen wordt uitgevoerd door technisch vakbekwaam personeel.
 • Laat de kraan en eventueel gebruikte hijsgereedschappen regelmatig keuren (zo ook volgens NEN 3140, zie: "Meer informatie").
 • Installeer een voorziening voor energieloos (spanningsloos, drukloos en dergelijke) werken voor onderhoud, reiniging of reparatie. De hoofdschakelaar moet dus vergrendelbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van een technisch slot (alleen bij elektrisch aangedreven kraan).
 • Installeer een voorziening die tijdens het achteruitrijden een geluidssignaal produceert, zodat eventueel aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen.
 • Voorkom blootstelling aan dieseluitlaatgassen (alleen bij dieselmotoren) (zie:  'DME').
 • Instrueer personeel voor het gebruik van een kraan op rails. Voor een mobiele kraan is een geldig TCVT certificaat verplicht. Een kraan op rails is geen mobiele kraan. 

Individuele maatregelen

 • Stel individuele valbeveiliging (gordel of riem) ter beschikking, instrueer personeel en houd toezicht op het gebruik ervan indien werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd. Plaats het gebodspictogram "Valbescherming (gordel of riem) verplicht".
 • Neem de sleutel om de kraan te starten uit het slot om onverwachte start tijdens onderhoud en reparatie te voorkomen (alleen bij dieselmotoren).
   

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Geen.

Meer informatie