Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Truckmixer

Arbocatalogus_beton_Machines_Truckmixer
De truckmixer wordt gebruikt voor het vervoer van de betonmortel naar de klant.

Algemeen

Voor het transport van de betonmortel van de fabriek naar de klanten wordt gebruik gemaakt van een truckmixer.

De risico's zijn beknelling- of aanrijdgevaar. Daarnaast moet werk in de trommel beschouwd worden als werk in een besloten ruimte. Bij het uithakken (periodiek onderhoud) kunnen stukken beton vallen. Een truckmixer is een arbeidsmiddel en moet voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zie: 'Wat zegt de wet- en regelgeving over machineveiligheid?).

Maatregelen

Op basis van deskundig advies zal men moeten vaststellen welke (combinatie van) maatregelen zorgen voor een gezonde werkplek.

Bronmaatregelen

Neem de sleutel om de truckmixer te starten uit het slot om gebruik door onbevoegde personen te voorkomen. Voorkom dat personen worden aangereden (zie: 'Aanrijdgevaar, Bronmaatregelen').

Collectieve maatregelen

  • Plaats afschermingen na onderhoud of reparatie direct terug.
  • Laat de mixertruck periodiek preventief onderhouden. Zorg ervoor dat onderhoud en reparatie aan de mixertruck alleen wordt uitgevoerd door technisch vakbekwaam personeel.
  • Installeer een voorziening die tijdens achteruitrijden een geluidssignaal produceert, zodat eventueel aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen.
  • Voorkom blootstelling aan dieseluitlaatgassen (zie: 'DME').
  • Instrueer personeel voor het gebruik van de mixertruck.
  • Neem maatregelen om de mixer (besloten ruimte) veilig te kunnen betreden en werkzaamheden (hakken) in de mixer veilig te kunnen uitvoeren (zie ook bij: 'Meer informatie'). Bij het betreden van de ketel moet een tweede persoon toezicht houden.

Individuele maatregelen

  • Maak bij in- en uitstappen gebruik van de 3-puntsmethode (gezicht naar de cabine en tenminste op 3 punten contact met de truck, zie ook bij: 'Meer informatie').
  • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen, afgestemd op de risico's: bijvoorbeeld een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, een veiligheidsvest of signaleringskleding.
     

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Geen.

Meer informatie