Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Wiellader (shovel)

Arbocatalogus_beton_Machines_Shovel
Een shovel of wiellader, is een machine die onder andere gebruikt wordt voor het verplaatsen van grondstoffen op het terrein.

Algemeen

Voor het verplaatsen van grondstoffen of restmateriaal wordt veelal een wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) gebruikt. Daarnaast wordt een schranklader (bobcat) ook gebruikt voor het verzamelen van de resten grondstof in het ruim van een schip. Een wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) is een mobiel arbeidsmiddel, waarbij de machinist weinig zicht heeft op wat er achter zich gebeurt, bijvoorbeeld tijdens het achteruitrijden. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Een wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) wordt aangedreven door middel van een dieselmotor.

Een menger is een arbeidsmiddel en moet voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zie: 'Wat zegt de wet- en regelgeving over machineveiligheid?).

Maatregelen

Op basis van deskundig advieszal men moeten vaststellen welke (combinatie van) maatregelen zorgen voor een gezonde werkplek.

Bronmaatregelen

  • Neem de sleutel om de wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) te starten, uit het slot om toegang tot de wiellader door onbevoegde personen te voorkomen.
  • Voorkom dat personen aangereden worden (zie: 'aanrijdgevaar').
  • Houd het werkgebied van de wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) vrij van obstakels, machines, gereedschappen, enzovoort. 

Collectieve maatregelen

  • Plaats afschermingen na onderhoud of reparatie direct terug.
  • Laat de wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) periodiek preventief onderhouden. Neem de wiellader op in het onderhoudsplan. Zorg ervoor dat onderhoud en reparatie aan de wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) alleen wordt uitgevoerd door technisch vakbekwaam personeel.
  • Laat de wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) regelmatig keuren. Installeer een voorziening die tijdens het achteruitrijden een geluidssignaal produceert, zodat eventueel aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen.
  • Voorzie de wiellader (shovel)/schranklader (bobcat) van spiegels die goed zijn afgesteld. Dit is met name zinvol bij veel achteruitrijden.
  • Voorkom blootstelling aan dieseluitlaatgassen (zie: 'DME').
  • Instrueer personeel voor het gebruik van de wiellader (shovel) of schranklader (bobcat). 

Individuele maatregelen

Neem de sleutel om de wiellader (shovel) of schranklader (bobcat) te starten, uit het slot om onverwachte start tijdens onderhoud en reparatie te voorkomen.

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Geen.

Meer informatie

Geen.