Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Fysieke belasting Kraanmachinist

Arbocatalogus_beton_Fysiek_Kraanmachinist
De belangrijkste fysieke belasting voor de kraanmachinist is het langdurig zitten.

anmachinist zit gedurende lange tijd in een gesloten cabine op aanzienlijke hoogte boven de grond.

 

Wanneer de betonmortelcentrale niet beschikt over een kraan, dan zal de wiellader (shovel)­machinist zorg dragen voor het vullen van de bunker met voorraden en het bevoorraden van de centrale. Voor de wiellader (shovel)machinist is aparte informatie beschikbaar.

De belangrijkste fysieke belasting risico's voor de kraanmachinist zijn:

 • Langdurig zitten.
 • Lichaamstrillingen. 

Maatregelen

Bronmaatregelen

 • Zorg voor een goed ingerichte werkplek voor de kraanmachinist, rekening houdend met de kijkrichting, ophanging van de monitoren. Maak hierbij indien nodig gebruik van een camerasysteem (zie arbovriendelijke hulpmiddelen).
 • Indien de klimhoogte naar de cabine meer dan 30 meter is, maak gebruik van een machinistenlift (zie arbovriendelijke hulpmiddelen).
 • Voorzie de kraan van een trillingsgeïsoleerd opgestelde, goed toegankelijke cabine.
 • Neem bij de aanschaf of het vervangen van de kraan ook de productie van trillingen in de afweging mee. Vraag de leverancier om informatie over de hoeveelheid trillingen en mogelijkheden om die te beperken.
 • Voorzie het materieel van een goede schokabsorberende stoel; deze beperkt de blootstelling aan lichaamstrillingen.
 • Zorg ervoor dat de stoel verstelbaar is op de lichaamsmaten, de taakuitvoering en specifieke voorkeur van de machinist. Hij moet de hoogte en helling van de zitting en de zitdiepte kunnen instellen. De helling van de rugleuning en de ingebouwde lendensteun moeten ook instelbaar zijn. Daarnaast moet de stoel zijn voorzien van op lichaamsgewicht instelbare vering en isolerende bekleding. 

Collectieve maatregelen

 • Zorg voor periodiek onderhoud en controle van materieel om onnodige trillingen te voorkomen.
 • Stimuleer periodiek werkoverleg tussen leidinggevenden en medewerkers. Hierin kunnen onder andere arbeidsomstandigheden worden besproken.
 • Wissel het werk waar mogelijk af. Verminderen blootstellingsduur door passende werkschema's met voldoende rustpauzes of afwisseling met andere taken. Of door taakroulatie (in de praktijk soms lastig). 

Individuele maatregelen

 • Stel de stoel van de cabine goed in. 

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Meer informatie

 • A-blad Cabines van mobiele machines in de bouwnijverheid - Mobiele torenkranen. Dit blad bevat afspraken om de lichamelijke belasting van de machinisten van mobiele torenkranen te verminderen en de blootstelling aan trillingen en lawaai zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast bevat het A-blad aanbevelingen om de blootstelling aan klimatologische omstandigheden (koude, regen, warmte, uv-straling), valgevaar, geluid en trillingen te verminderen.
 • A-blad Cabines van mobiele machines in de bouwnijverheid - Torenkranen. Dit blad bevat afspraken om de lichamelijke belasting van de machinisten van torenkranen te verminderen en de blootstelling aan trillingen en lawaai zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast bevat het A-blad aanbevelingen om de blootstelling aan klimatologische omstandigheden (koude, regen, warmte, uv-straling), valgevaar, geluid en trillingen te verminderen.
 • Trillingen: lichaamstrillingen - werknemersfolder: Folder voor werknemers met tips voor het verkleinen van de kans op rugklachten. De folder beschrijft wat werknemers zelf kunnen doen en welke plichten de werkgever heeft.