Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Fysieke belasting Mengmeester/transportleider

Arbocatalogus_beton_Fysiek_Menger
Voor de mengmeester is beeldschermwerk de zwaarste fysieke belasting.

Algemeen

Vanuit de bedieningskamer kan de mengmeester het productieproces in de centrale in de gaten houden via diverse camera's. Ook wordt informatie via beeldschermen gegeven over het afwegen van de grondstoffen voor de betreffende bestelling uit de silo's en het legen van het product in de truckmixer.
De belangrijkste fysieke belasting risico's voor de mengmeester zijn:

 • Beeldschermwerk.
 • Statische werkhoudingen als gevolg van zitten bij het monitoren van de beelden. 

Maatregelen:

Bronmaatregelen

Zorg voor een ergonomische inrichting van de werkplek. Hierbij gaat het om een optimale opstelling van een grote hoeveelheid apparatuur die onafgebroken stromen aan informatie produceert. Let bij het maken van de inrichting van de werkplek op:

 • Groeperen van apparatuur die met eenzelfde takenpakket te maken heeft. Met betrekking tot kijkhoeken gelden in het horizontale vlak de volgende richtlijnen:
  • Tot 15 graden naar beide zijden is in één oogopslag zichtbaar. In dit gebied zullen in principe alle signalen worden opgemerkt en kan goed worden gelezen.
  • Tot 35 graden naar beide zijden is zichtbaar door de ogen te verdraaien en het hoofd stil te houden. In dit gebied zullen signalen worden waargenomen waarna voor het lezen van informatie meestal het hoofd iets gedraaid zal worden. Het is daarbij wenselijk dat één zelfde taak niet over meer dan twee schermen is verdeeld, dan moet de medewerker immers zijn hoofd verdraaien binnen deze taak. Door het wegdraaien moet hij informatie op het ene scherm onthouden voor gebruik op het andere scherm. Dit is niet optimaal.
 • In het verticale vlak zijn de kijkhoeken afhankelijk van de neutrale kijkrichting. Bij bewaking van een beeldscherm op tafel is de neutrale richting 15 graden onder de horizontale lijn. Bij het waarnemen van taken op een wandpaneel is de neutrale richting horizontaal.
 • Aanbevolen reikafstanden naar apparatuur zijn:
  • Apparatuur continue gebruikt binnen 30 cm vanaf aanzitzijde (toetsenborden, muizen).
  • Apparatuur frequent gebruikt tussen 45-60 cm vanaf aanzitzijde (bedienpanelen, bedienkastjes, zorg ervoor dat knoppen die vaak gebruikt worden voorin het bedienpaneel liggen zodat deze ongeveer op een reikafstand van 45 cm liggen).
  • Apparatuur incidenteel gebruikt op maximaal 60 cm reikafstand vanaf aanzitzijde.
 • De minimale afstand tussen het oog en een beeldscherm (van 17 inch of groter) is 50 cm. De optimale kijkafstand is voor hoogwaardige beeldschermen en optimaal ontworpen software 250 en 300 maal de tekenhoogte. De tekenhoogte is de hoogte van een hoofdletter.
 • De gewenste grootte van het werkblad wordt bepaald door de hoeveelheid beeldschermen.
 • De uitvoering van de werkplek moet afgestemd kunnen worden op grote en kleine medewerkers.
 • Zorg voor een geschikte stoel voor de medewerker die minimaal voldoet aan de NEN-EN 1335 (Zie "Meer informatie").
 • In veel situaties is het voor de mengmeester van belang zicht te hebben naar buiten (af en aanrijden van de truckmixers), hiermee moet rekening worden gehouden bij het opstellen van de beeldschermen. 

Collectieve maatregelen

 • Zorg dat taken binnen functies voldoende afwisselingmogelijkheden bieden. Met afwisselend werk kan men op de lange termijn voorkomen dat kans op gezondheidsklachten als bijvoorbeeld RSI ontstaat. De functie van de beeldschermwerker moet voldoende variatie in taken, moeilijkheid, regelmogelijkheden, communicatie, zelfstandigheid en terugkoppeling bezitten. Deze functies zijn uitdagender voor medewerkers en verhogen de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit.
 • Verzorg voorlichting over gezond beeldschermwerk. Hierin wordt aan medewerkers uitgelegd hoe zij het beste gebruik kunnen maken van hun werkplek en de hulpmiddelen.
 • Zorg voor gebruiksvriendelijke software waarmee efficiënt en zonder met als doel verhoging van efficiency, vermindering van fouten en een tevreden gebruiker.
 • Stimuleer periodiek werkoverleg tussen leidinggevenden en medewerkers. Hierin kunnen onder andere arbeidsomstandigheden worden besproken. 

Individuele maatregelen

 • Wissel beeldschermwerk zo veel mogelijk af met andere werkzaamheden of pauzes. Ander werkzaamheden zijn taken, waar geen computer voor nodig is. Plan zoveel mogelijk niet-beeldschermwerk om blokken van 2 uur beeldschermwerk heen, zodat je niet te lang achter de computer zit.
 • Zorg voor voldoende beweging. Beweeg achter je computer regelmatig: rek je armen, draai je hoofd, strek je uit, enzovoort. Sta regelmatig op van je werk, ga indien mogelijk wandelen en fietsen in je pauzes en gebruik bijvoorbeeld vaker de trap. Kom ook na je werk in beweging. Neem zoveel mogelijk de fiets naar je werk of zoek andere actieve vormen van ontspanning. Door te bewegen zorg je dat je bloeddoorstroming weer goed op gang komt en voorkom je pijnklachten. Maak gebruik van sneltoetsen. Om het werken met de computermuis te verminderen kunt u gebruik maken van sneltoetsen. Veel functies op de computer die met de muis worden aangestuurd kunnen ook uitgevoerd worden door functietoetsen of sneltoetsen op het toetsenbord. Hierdoor kan u zelf naar behoefte afwisselen tussen muis en toetsenbord. 

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Geen.

Meer informatie