Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Fysieke belasting UTA leidinggevende

Arbocatalogus_beton_Fysiek_UTA
Langdurig werken achter een beeldscherm kan gezondheidsklachten aan armen, nek en schouders opleveren.

Algemeen

Het belangrijkste fysieke belasting risico's voor de UTA leidinggevende is beeldschermwerk.

Maatregelen

Bronmaatregelen

Geen.

Collectieve maatregelen

  • Zorg dat taken binnen functies voldoende afwisselingmogelijkheden bieden. Met afwisselend werk kan men op de lange termijn voorkomen dat kans op gezondheidsklachten als bijvoorbeeld RSI ontstaat. De functie van de beeldschermwerker moet voldoende variatie in taken, moeilijkheid, regelmogelijkheden, communicatie, zelfstandigheid en terugkoppeling bezitten. Deze functies zijn uitdagender voor medewerkers en verhogen de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit.
  • Verzorg voorlichting over gezond en beeldschermwerk. Hierin wordt aan medewerkers uitgelegd hoe zij het beste gebruik kunnen maken van hun werkplek en hun hulpmiddelen.
  • Biedt de mogelijkheid aan voor een oogonderzoek voor medewerkers die hun beeldscherm niet goed kunnen zien of oogklachten hebben. Kijk daarvoor eerst naar de instellingen van het beeldscherm. Vervolgens kunnen medewerkers een oogonderzoek laten uitvoeren door een opticien. Uit dit onderzoek blijkt of eventueel een beeldschermbril nodig is.
  • Stimuleer periodiek werkoverleg tussen leidinggevenden en medewerkers. Hierin kunnen onder andere arbeidsomstandigheden worden besproken. 

Individuele maatregelen

  • Zorg voor een ergonomische inrichting van de werkplek (zie: meer informatie).
  • Zorg voor een geschikte stoel voor de medewerker die minimaal voldoet aan de NEN-EN 1335 (zie "Meer informatie").
  • Wissel beeldschermwerk zo veel mogelijk af met andere werkzaamheden of pauzes. Ander werkzaamheden zijn taken, waar geen computer voor nodig is. Plan zoveel mogelijk niet-beeldschermwerk om blokken van 2 uur beeldschermwerk heen, zodat je niet te lang achter de computer zit.
  • Zorg voor voldoende beweging. Beweeg achter je computer regelmatig: rek je armen, draai je hoofd, strek je uit, enzovoort. Sta regelmatig op van je werk, ga indien mogelijk wandelen en fietsen in je pauzes en gebruik bijvoorbeeld vaker de trap. Kom ook na je werk in beweging. Neem zoveel mogelijk de fiets naar je werk of zoek andere actieve vormen van ontspanning. Door te bewegen zorg je dat je bloeddoorstroming weer goed op gang komt en voorkom je pijnklachten. Maak gebruik van sneltoetsen. Om het werken met de computermuis te verminderen kunt u gebruik maken van sneltoetsen. Veel functies op de computer die met de muis worden aangestuurd kunnen ook uitgevoerd worden door functietoetsen of sneltoetsen op het toetsenbord. Hierdoor kan u zelf naar behoefte afwisselen tussen muis en toetsenbord.
  • Zorg indien nodig voor goede hulpmiddelen zoals documenthouder, voetensteun, pauzesoftware etc. 

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Geen.

Meer informatie