Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Fysieke belasting Laborant

Arbocatalogus_beton_Fysiek_Laborant
Duwen en trekken van de kruiwagen kan fysiek een zware belasting zijn. Zorg voor een goede houding tijdens het optillen van de kruiwagen.

Algemeen

De laborant neemt monsters uit de mixer voor kwaliteitscontrole van het product. Dit doet hij door een monster beton uit de goot in een kruiwagen te storten. Vervolgens maakt hij kubussen om verschillende testen uit voeren. Daarnaast voert hij diverse computer werkzaamheden uit om bijvoorbeeld werkopdrachten te verwerken of recepten voor het product te ontwerpen.
De belangrijkste fysieke belasting risico's voor de laborant zijn:

 • Duwen en trekken van de kruiwagen.
 • Tillen en dragen van de kubussen.
 • Beeldschermwerk. 

Maatregelen

Bronmaatregelen

 • Zorg voor preventief onderhoud van machines, hulpmiddelen en gereedschappen. Zoals bijvoorbeeld banden spanning van de kruiwagen.
 • Maak gebruik van kunststof mallen in plaats van metalen mallen voor het maken van de kubussen.

Collectieve maatregelen

 • Zorg voor een goede begaanbaarheid van de plek waar het monster wordt genomen naar de werkplek van de laborant.
 • Zorg voor het goede type kruiwagen passend bij de locatie (voor transport van het monster).
 • Stel een arbo functionaris of preventiemedewerker aan die op de werkvloer knelpunten inventariseert en oplost ten aanzien van gezond werken.
 • Geef instructie over het gebruik van hulpmiddelen. Door goede instructies te geven kan verkeerd gebruik van apparatuur worden voorkomen. Gebruiksinstructies kunnen zowel mondeling als op papier worden gegeven. Een combinatie van beide methoden is het meest effectief. De instructies zouden bij elke werkplek / machine geplaatst kunnen worden.
 • Zorg voor training werkwijze. Hierbij moet de inhoud van de training aansluiten bij de werkzaamheden die in de praktijk worden uitgevoerd.
 • Stimuleer periodiek werkoverleg tussen leidinggevenden en medewerkers. Hierin kunnen onder andere arbeidsomstandigheden worden besproken.

Individuele maatregelen

 • Zorg voor een ergonomische inrichting van de werkplek. Hierbij valt onderscheid te maken in de werktafels waar met de monsters gewerkt wordt en de beeldschermwerkplek.
 • Zorg voor optimale instelling beeldschermwerkplek (zie: "Meer informatie").
 • Zorg voor opgeruimde werktafels.
 • Maak waar mogelijk gebruik van hulpmiddelen zoals een tafelwagen (zie arbovriendelijke hulpmiddelen) voor het verplaatsen van de kubussen.
 • Verzorg voorlichting over gezond beeldschermwerk. Hierin wordt aan medewerkers uitgelegd hoe zij het beste gebruik kunnen maken van hun werkplek en de hulpmiddelen.

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Meer informatie