Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Fysieke belasting Shovelmachinist/terreinwerker

Arbocatalogus_beton_Fysieke_Shovelmachinist
Langdurig zitten in de shovel kan fysiek een zware belasting zijn. Zorg voor een goede stoel voorzien van trillingsdemping.

Algemeen

De fysieke belasting van de wiellader(shovel)machinist bestaat met name uit het zitten in de wiellader (shovel) of schanklader (bobcat) en de lichaamstrillingen die daarbij optreden. Daarnaast verzorgt de medewerker de orde en netheid op het terrein en is daarbij in de weer met scheppen en schoonspuiten en vegen. Ook eventuele reparaties aan de menger worden door de terreinwerken uitgevoerd.

Maatregelen

Bronmaatregelen

 • Neem bij de aanschaf of het vervangen van materieel de productie van trillingen in de afweging mee. Vraag de leverancier om informatie over de hoeveelheid trillingen en de mogelijkheden om die te beperken.
 • Zorg ervoor dat de stoel van de wiellader (shovel) is voorzien van een goede trillingsdemping conform NEN 2631 (zie "Meer informatie"). De stoel moet goed zijn afgeveerd en zowel verticale als horizontale schokken dempen.
 • Zorg ervoor dat de stoel instelbaar is op de lichaamsmaten en specifieke voorkeur van de machinist. Hij moet de hoogte en helling van de zitting en de zitdiepte kunnen instellen. De helling van de rugleuning en de ingebouwde lendensteun moeten ook instelbaar zijn. Daarnaast moet de stoel zijn voorzien van op lichaamsgewicht instelbare vering en isolerende bekleding. 

Collectieve maatregelen

 • Maak gebruik van licht te bedienen en te verplaatsen materieel en slangen en dergelijke; dit beperkt het duwen en trekken.
 • Maak gebruik van licht gereedschap en materieel.
 • Geef instructie over het gebruik van hulpmiddelen. Door goede instructies te geven kan verkeerd gebruik van apparatuur worden voorkomen. Gebruiksinstructies kunnen zowel mondeling als op papier worden gegeven. Een combinatie van beide methoden is het meest effectief. De instructies zouden bij elke werkplek / machine geplaatst kunnen worden.
 • Zorg voor training werkwijze. Hierbij moet de inhoud van de training aansluiten bij de werkzaamheden die in de praktijk worden uitgevoerd.
 • Stimuleer periodiek werkoverleg tussen leidinggevenden en medewerkers. Hierin kunnen onder andere arbeidsomstandigheden worden besproken.
 • Zorg voor periodiek onderhoud en controle van materieel om onnodige trillingen te voorkomen. 

Individuele maatregelen

 • Stel de stoel goed in.
 • Pas op grotere projecten de bandenspanning van de wiellader (shovel) aan de ondergrond aan.
 • Pas uw rijstijl aan om schokken te verminderen of te voorkomen.
 • Probeer de blootstelling aan trillingen te beperken door de werkzaamheden af te wisselen. 

Arbovriendelijk hulpmiddelen

Geen.

Meer informatie

 • A-blad Cabines van mobiele machines in de bouwnijverheid - Algemeen: Dit bevat afspraken om de lichamelijke belasting van machinisten te verminderen en de blootstelling aan trillingen en lawaai zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast bevat het A-blad aanbevelingen om de blootstelling aan klimatologische omstandigheden (koude, regen, warmte, uv-straling), valgevaar, hout- en kwartsstof, geluid en trillingen te verminderen.
 • NEN 2631.